ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മനുഷ്യ ആയുസിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വരമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഈശ്വര അനുഗ്രഹം ആണ് മൂന്നുനേരം ആഹാരം കഴിക്കാനായി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് ഇല്ലാത്ത എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാമോ അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് മൂന്നുനേരവും ആഹാരം എല്ലാം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ തന്നെ.

   

കുറവുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായാലും വേറെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കുറവുള്ള മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈശ്വരനോട് എന്നും തന്നെ നന്ദി പറയണം ഒരു കുറവിനെക്കാൾ വലുതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നുനേരം ആഹാരം ലഭിക്കാനായി കഴിയും എന്ന് പറയുന്നത് അത് അന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരനാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു സത്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നീ ഒരു അന്നം മുട്ടാതെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിയാനായി കഴിയുന്നുണ്ട് ജീവിക്കാനായി കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ്.

നമുക്ക് ഈ ആയുസ്സിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വളരെ വലിയ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു അന്നത്തിനെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വസിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള സമ്പത്തിന്റെയും ധനത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും.

എല്ലാം അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപൂർണേശ്വരി ദേവി വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയും തുണി മുറിയുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പണ്ടുകാലത്ത് അടുക്കളയോട് ചേർന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു ഊണ് മുറി ഉണ്ടായിരുന്നത് അടുക്കളയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയായിരുന്നു ഊണുമുറി ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല വീടുകളും ഇന്നും അത്തരത്തിൽ തന്നെ പോളോ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരുപാട് വീടുകളിൽ നമുക്ക് ഡൈനിങ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഊണ്മുറി എല്ലാം പറഞ്ഞ് തനിയെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.