നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തേണ്ടവരാണ് സ്ത്രീ സന്ധ്യാ നേരത്തെ നിലവിളക്കിന് തിരികൊളുത്തി കൊണ്ട് സകല ദേവി ദേവൻമാരുടെയും സാന്നിധ്യം നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉറപ്പിച്ചു മഹാ ലക്ഷ്മിയെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോന്നു നമ്മൾ നിലവിളക്ക് തോഴുന്നവർ ആണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വീടുകളിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലവിളക്ക് തിരികൊളുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല വീടുകളിലും നമ്മുടെ അടുക്കളയിലും ചെയ്യാനായിട്ട്.

   

പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് നിങ്ങളറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കടം ദുഃഖം ദുരിതങ്ങളും നിറയുന്നതാണ് ഒരുകാലത്തും ആ വീട് ഗതി പഠിക്കുന്നത് തന്നെ ആണ് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത്.

വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ എല്ലാം മാറ്റിനിർത്താനായി കഴിയും ജീവിതം ഐശ്വര്യവും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞതായി മാറുന്നതാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അതായത് സന്ധ്യാനേരത്തെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിലവിളക്ക് ഇതുവരെയുള്ള സമയം നമ്മുടെ വീടിന്റെ.

അടുക്കളയിൽ പാത്ര എല്ലാം താഴെ വീഴാനായി പാടില്ല പാത്രങ്ങൾ താഴെ വീഴുക പാത്രങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിക്കുകയും ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുക ഇതൊന്നും തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരിക്കലും അനുവദിയും ആയിട്ടുള്ള കാര്യമെല്ലാം സന്തോഷമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാരെ എല്ലാം പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് പാത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ നിൽക്കല്ലേ അതിനുമുമ്പ് കഴുകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.