നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നാണ് ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്ത വീടുകളില്ല എന്നാൽ ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ദൈവികപരമായിട്ടുള്ളഅംശങ്ങൾ ഉള്ള ഒന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജ്യോതിഷത്തിൽ വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം തന്നെയുണ്ട് ഉപ്പിന് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജി വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള വളരെ വലിയ ശേഷിയുണ്ട് ജ്യോതിഷപരമായി പറയുകയാണ് എങ്കിൽ ഉപ്പ് ചന്ദ്രഗ്രഹവുമായി.

   

ശുക്രഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏവരുടെയും വീടുകളിൽ ഉപ്പ് എന്നു പറയുന്നത് ഐശ്വര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഉപ്പിന് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വരാനായി സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉയർച്ചകൾക്കും ഒരുപാട് അയച്ചിരുന്നു എല്ലാം തന്നെ അത് കാരണമായി മാറും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതെല്ലാം രീതികളിലാണ് ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ.

ആയിട്ട് പാടില്ലാത്തത് ഏതെല്ലാം രീതികളിലാണ് ഉപ്പ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദോഷമായിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്തു മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയുന്നതാണ് കൂടുതലായിട്ട് സന്തോഷപരമായിട്ടും ഊഷ്മളമായിട്ടും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉള്ള ഒരു ജീവിതം ഈശ്വരൻ നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജികൾ എല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും.

വീട്ടിന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകുന്നതുമാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോവുകയാണ് തന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളിലുമാണ് അധികമാണുങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ഉപ്പ് സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.