ഇങ്ങനെ രാത്രി അടുക്കള അടക്കുന്നതിനു മുൻപ് ചെയ്താൽ ഉറപ്പ് ആണ് ആ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടും!

അടുക്കളയിലൂടെ വീട്ടിലേക്ക് ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അപൂർവം ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുടുംബിനികൾ ഇടയ്ക്ക് വ്യാപകമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തലമുറകൾ ആയി തന്നെ കൈമാറി പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ആദ്യം അമ്മയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ കുടുംബിനിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഒരു അമ്മ തന്റെ മക്കളെ.

   

ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് തുടർന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മകളെ ആ കുട്ടിയെ ഇത് പറയാൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തു ശീലിപ്പിക്കുന്നത് ആണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇതൊരു ആചാരത്തിന് ഭാഗമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ തമിഴ് ബ്രാഹ്മിൻസ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ അടുക്കള പൂട്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതായത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുമ്പ് തന്നെ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു വീട്ടമ്മമാർക്കും ഭയങ്കര വിമിഇഷ്ടം പോലെയാണ് ഇത് പറയാനുള്ള.

കാരണം ഇതൊരു വൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്രയും അധികം ഇവർ പഴകിപ്പോയി ഈ ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് പാലക്കാടും തൃശൂരും ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് അത്രയും അധികം വ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് കാണുന്നത് എന്തായാലും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല തമിഴ്നാടും ബ്രാമീൺസിനെതിരെ നല്ല റിസൾട്ട് ഈ പറയുന്ന വീട്ടമ്മമാർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദിവസവും.

ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ അതായത് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി അടുക്കള കൂട്ടി പുറത്തു ഇറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനായി പോവുകയാണ് ഏതൊരു വീട് നോക്കിയാലും അതായത് ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും അങ്ങനെ പറയുകയാണ് കൂടുതൽ ശരി രാത്രി വീടുകളിലെ സർവ്വ ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഉറങ്ങാനായി കിടക്കുന്നത് ആ വീട്ടിലുള്ള കുടുംബിനിയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈയൊരു പരിഹാരം ചെയ്യാത്ത എന്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ ചെയ്യുവാനായി ഒരു കുടുംബിനിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പറയാനുള്ള കാരണം അങ്ങനെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിന് ഫലം നമുക്ക് വേണ്ടവിധത്തിൽ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു കുടുംബിനിയുടെ സാധാരണ ജീവിത രീതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.