നാളെ രാത്രി, തലയ്ക്ക് ഈ വസ്തുക്കൾ ഉഴിഞ്ഞ് അടുപ്പിൽ ഇടുക, നാളെ ധനുമാസ അമാവാസി,

നാളെ ധനുമാസത്തിലെ അമ്മാവാസിയാണ് ധനുമാസത്തിലെ അമ്മാവാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സകലത്തരത്തിലുള്ള ദുഃഖ ദുരിതങ്ങളും സകല കഷ്ടപ്പാടുകളും എല്ലാം അവസാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ജീവിതവും എല്ലാം തന്നെ സ്വന്തമാക്കാൻ ആയി കഴിയുന്ന ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് നാളത്തെ ഈ ഒരു അമ്മാവാസി ദിവസം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വീട്ടമ്മമാർ അതായത്.

   

ആ വീട്ടിലുള്ള കുടുംബിനി നാളെ രാത്രി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഞാനിവിടെ പറയുന്ന ഈ കർമ്മം വീഡിയോൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സഹകരിച്ചുള്ള ദുഃഖങ്ങളും ദോഷങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതാവുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന കാലം ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമ്പൽസമൃദ്ധിയുടെയും എല്ലാം ആകും മാറിത്തീരുന്നു തന്നെയാണ് അതിനു മുമ്പായി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ നാളെ അമാവാസി പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട്.

എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും പ്രത്യേക ശിവ പൂജകളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്റെ ശിവപൂജകളിലും പ്രാർത്ഥനയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും ആ കമന്റ്‌ ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്ന തന്നെയാണ് ആർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അവരുടെ പേരും നാളും എല്ലാം പറയുക ഒപ്പം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് വിഷമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറഞ്ഞുകൊള്ളും.

ഞാനും കുറിച്ച് എടുത്തു കൊണ്ട് പ്രത്യേകം അത് ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ചെയ്യാനുള്ള സമയം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നാളെ വൈകുന്നേരം തന്തയ്ക്ക് ഒരു ആറരയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തതിനു ശേഷം ഒരു എട്ടരമണിക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വളരെയധികം നല്ലത് അതാണ് ഇതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആറര മണിക്ക് എട്ടര മണിക്കും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു സമയം ആ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ വേണം ഇത് ചെയ്യുവാൻ ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.