ഡ്രെസ്സിനു അടിയിൽ കല്യാണത്തിന് എത്തിയ പെൺകുട്ടി ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്താണെന്നു നായ കണ്ടെത്തി, ഉടനെ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ

നായകൾ മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ ആയിട്ട് നായകൾ എന്തും തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നൈജീരിയയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി 2017 ലാണ് അത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് നൈജീരിയയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരു കല്യാണം നടക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ആളുകളുമുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ കല്യാണത്തിന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു നായയും കൊണ്ടാണ് നായ കല്യാണത്തിന് എത്തിയ എല്ലാവരോടും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ.

   

കൂടി തന്നെയാണ് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കല്യാണത്തിന് എത്തി ആർക്കും തന്നെ ആ നായയുടെ പേര് ഒന്നും തന്നെ തോന്നിയില്ല എല്ലാവരും കളിപ്പിക്കാനായി തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു കല്യാണത്തിലേക്ക് മനോഹരമായ വസ്ത്രമെല്ലാം തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി എത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടതും നായ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ചാടി വീണു കുളിക്കാനായി തുടങ്ങി പെൺകുട്ടിയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ കടിച്ചു പിടിച്ചു വലിക്കാനായി തുടങ്ങി ആളുകൾക്ക്.

ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ആ നായ ആ പെൺകുട്ടിയോട് മാത്രം ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് നായയുടെ യജമാനൻ ഓടിയെത്തി നായയെ മാറ്റാനായി ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും നായ പെൺകുട്ടിയെ കടിച്ചെടുത്ത് ദൂരേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി പെട്ടെന്നാണ് അത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പെൺകുട്ടി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പെൺകുട്ടി വസ്ത്രത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബോംബുമായിട്ടാണ് കല്യാണത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ആ മനസ്സിലാക്കി സംഭവത്തിൽ തന്നെ പെൺകുട്ടിയുമായി മരിച്ചു ആ പെൺകുട്ടി എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കാൻ നോക്കിയത് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതു കാരണം മരിച്ച കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.