മുടങ്ങാതെ 3 തവണ ഈ വഴിപാട് ചെയ്യൂ, നിങ്ങളുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ നിന്ന് നടത്തി തരും

മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പൂർണ്ണ അവതാരമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകജനപാലകനാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തരെ സ്വന്തം കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ തന്നെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എത്ര വലിയ ദുഃഖ കടലിൽ നിന്നാലും എത്ര വലിയ സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് എന്നാലും ആ ഒരു അവസരത്തിൽ ഭഗവാനേ കൃഷ്ണാ കാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി വന്ന് സന്തോഷത്തിന് തീരമാലകൾ കൊണ്ട് ജീവിതം സമ്പന്നമാക്കുന്ന ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്.

   

മനസ്സ് ഉരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്നുവരെ ഭഗവാൻ ആരെയും കൈവിട്ടിട്ടുള്ള ചരിത്രമേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതം തന്നെ തീർന്നുപോയി എനിക്ക് ഇനി ഇതിനുവേണ്ടി ജീവിതമില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള വഴികളും അടഞ്ഞു ഇനി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുവാനില്ല കൺമുമ്പിൽ മരണം മാത്രം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്നും.

ഒരുപാട് ആളുകളെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ വന്ന് സഹായിച്ച ഉള്ള ദേവനാണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ രൂപം മാറിയും വന്ന് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ദർശനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ തന്നെ വളരെയധികം കൂടുതൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തോളം തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ സ്വയം രൂപത്തിൽ തന്നെ വന്ന് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ദേവൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സംശയം തന്നെ പറയാം ഭഗവാനെ മനസ്സ്.

ഉരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്ക് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ചവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്നും ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വന്ന കഴിച്ചിട്ടുള്ള അനേകം ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് ഭഗവാന്റെ വളരെയധികം അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഇതിനുമുമ്പ് ഞാൻ പല വീഡിയോകളിലും കൃഷ്ണനും ആയി ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.