ഒരു വീട് ഒരു വീടായി മാറുന്നത് സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആണ് അല്ലാത്തപക്ഷം നരക തുല്യമായി മറന്നതാണ് മനസമാധാനം ഇല്ലാതെ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുക അസഹയുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീട്ടിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാം നിറയുവാനായി വാസ്തുവിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും ആണ് ശരിയായി തന്നെ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ വീടുകളിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം തന്നെ വർധിക്കുന്നതാണ് ഇതിലൂടെ സർവ്വതരത്തിലുള്ള.

   

സൗഭാഗ്യങ്ങളും വന്നുചേരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നിമിത്ത ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് വാസ്തു അനുസരിച്ച് ചിലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്യ ആളുകൾ കാണുവാനായി പാടുള്ളതല്ല കാണരുത് എന്നുള്ളത് തന്നെ പറയാം കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം എല്ലാം വർധിക്കുന്നതിനു കാരണമായിത്തരുന്നതാണ് മുകളിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ എല്ലാം വന്നുചേരുന്നതിന് കാരണമായി തന്നെ തീരുകയും.

ആ വീടുകളിൽ സമാധാനം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ആകുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏത് എല്ലാമാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പൂജാമുറി ഒരു വീടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉള്ള ഒരു ഇടമാണ് വീടിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇടമാണ് മറ്റുള്ള ആളുകൾ.

അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവ കാണുന്നത് വളരെ ദോഷകരമാകുന്നു ദൃഷ്ടി ദോഷം വന്നുചേരുന്നതിനും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ് വർധിക്കുന്നതിനും അത് കാരണമായി തീരുന്നതാണ് പൂജ മുറിയിൽ ഒരു മറ വയ്ക്കുന്നത് വളരെ അധികം ശുഭകരമാണ് തുണി ഉപയോഗിച്ചാണ് എങ്കിൽ പോലും ഒരു മറ വളരെ വയ്ക്കുന്നത് ആ വീടുകൾക്ക് അധികം ശുഭകരമായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.