മുഖത്തിന് പ്രായം തോന്നാതെ ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാത്രി തേൻ ഉപയോഗിച്ച് മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി

നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ അളവ് കൂടുതൽ ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും എന്ന് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ പറ്റി പലർക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്.

   

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആണ് എന്നതിനെപ്പറ്റിയും അതുപോലെതന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് എന്ന് ഉള്ളതും അതുപോലെതന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി നമ്മൾ ക്രമീകരണത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നതിനെപ്പറ്റിയും ഒക്കെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പല ആളുകൾക്കും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻസൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ അതിനുവേണ്ടി മെഡിസിൻ എടുക്കുമ്പോൾ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്ന.

ആ ഒരു കാലത്തിൽ അത് കുറയുകയും മെഡിസിൻ നിർത്തി കഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്ഷീണം ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസിൽസിന് ഒക്കെ ഒരു പെയിൻ പോലെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ മസിൽസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ വേണ്ടി ആണ് പ്രോട്ടീൻ എന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *