തടസ്സങ്ങൾ കൂടാതെ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേഗം നടക്കാൻ, ഇത് ചെയ്താൽ മതി

പണം വരുവാൻ അത് വിനിയോഗിക്കുവാൻ ആർഭാട പൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ജീവിതങ്ങൾ നയിക്കുവാൻ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ പണം വരുവാനായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പല രീതിയിലുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ തൊഴിൽ ചെയ്യാം നാടകം പോലെയുള്ള പല പ്രകടനത്തിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കാം തന്നെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലൂടെ നമുക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാം ഐടി മേഖലകളിലൂടെ നമുക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാം എന്നാൽ ഇത്രയും അധികം അവസരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടും.

   

എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രാരാബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് അധ്വാനിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് രാവിലെ പണിക്കു പോകുന്നുണ്ട് രാവിലെ വടകര നടത്തുന്നുണ്ട് സാഹിത്യ രചന നടത്തുന്നത് സിനിമ അഭിനയത്തിനു വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ഷെയർ മാർക്കറ്റിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കാനായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു ഇവർക്ക് ഒരു സാമ്പത്തികമായ ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാരണത്തെക്കുറിച്ച്.

നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചില തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് ഉള്ളത് കാരണമാണ് അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാക്കാത്തത് അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് ആ പണം ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കാനായി കഴിയുന്നില്ല അവരുടെ കൈകളിൽ ആ പണം നിൽക്കുന്നില്ല അതല്ലാ എങ്കിൽ അവർക്ക് പണം രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കാനായി കഴിയുന്നില്ല അതിനെ വളരെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗത്തെ കുറിച്ചാണ്.

ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഗുണമുണ്ടാകും വെറും ഒരു 11 നാടകങ്ങൾ മാത്രം കൊണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടിന് ഒരു അന്ത്യം വരാം ഇതിനായി ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നാണയങ്ങൾ എടുക്കുക ഒരു രൂപയുടെ ആകട്ടെ 2 രൂപയുടെ ആകട്ടെ പത്തു രൂപയുടെ ആകട്ടെ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ നിരനിരയായി തന്നെ വയ്ക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *