അടുത്ത് വീടുകൾ ഉണ്ടോ?? നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതവും അയൽക്കാർക്ക് ഉയർച്ചയും, ഇവർ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക

വീട് എന്നുള്ളത് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും സ്വപ്നം തന്നെയാണ് പല ആളുകളും എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരു വീട് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് പോലും എന്നാൽ പലപ്പോഴും സ്വപ്നം ഭവനം നരക തുല്യമായിട്ടാണ് പല ആളുകൾക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആകുന്നു വാസ്തു എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി നോക്കി പണിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ആണ് വെറും അടുത്തായി തന്നെ അതായത് വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആയി തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിർമതി വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നത്.

   

പോലും നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വലിയ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യമായി തന്നെ മാറുന്നതാണ് വീടിന്റെ അടുത്തായി മറ്റു വീടുകളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നിർമ്മിതികളും ഉള്ളവർ ഈ വീഡിയോ കാണാതെ പോകരുത് ഈ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദോഷഫലങ്ങൾ എല്ലാം വന്നുചേരുന്നതിന് പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുവാനായി ഏവരും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് പല ആളുകളും വീടുകൾ പണിയുമ്പോൾ പലരും.

അറിയാതെ തന്നെ ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു തെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ ബാധിക്കും എന്ന് തന്നെ പറയാം എപ്പോഴും കൃത്യമായിത്തന്നെ ബൗണ്ടറിലും തിരിക്കാതെ തന്നെ അഥവാ അതിർത്തി തിരിക്കാതെ തന്നെയാണ് പല ആളുകളും വീടുകൾ പണിയുന്നു ഒട്ടുമിക്കോട് നാലു ഭാഗങ്ങളിലും.

വീടിന്റെ നാല് ഭാഗങ്ങളിലും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ അതിർത്തി എല്ലാം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല മിക്കപ്പോഴും സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ വീടുകൾ പണിയുമ്പോൾ അതായത് സഹോദരങ്ങളെ അടുത്ത വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സഭവിക്കുന്നത് കാണാം എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വളരെ ദോഷകരമാണ് നൽകുക അതായത് അതിർത്തി തിരിക്കാതെ വീട് വെച്ചാൽ ദോഷം ആകും എന്ന് തന്നെ പറയാം കലഹം അതേപോലെ രോഗ ദുരിതങ്ങൾ എല്ലാം വിട്ടു മാറുന്നതും അല്ല കമ്മറ്റി പ്രയാസങ്ങളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *