അമ്മ നമുക്ക് ആയി നടത്തിത്തരും! ലോകം മുഴുവൻ നടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ വിഷമിക്കേണ്ട!

തരത്തിലുള്ള ദുർഗയുടെ അവസ്ഥകളെല്ലാം ഉടച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് അറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തനെ തന്റെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളും ചൊരിഞ്ഞു നൽകുന്ന ഒരു ദേവിയാണ് ദുർഗാദേവി പരമേശ്വരിയുടെ ഭാവവും ചൈതന്യവുമാണ് ദുർഗ്ഗാദേവി എന്നു പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അമ്മയുടെ മുൻപിൽ പോയി നിന്ന് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അമ്മയെ പോയി കാണുന്ന സമയത്ത് ആരതി ഉഴിയുന്ന നേരത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ തുളുമ്പും.

   

നമ്മുടെ മനസ്സ് വിങ്ങും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അനുഭവം തരുന്ന ഒരു ദേവിയാണ് ദുർഗദേവി എന്നു പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കേണ്ട ഇത്തരത്തിൽ അമ്മയെ കാണുന്ന സമയത്ത് മനസ്സ് നിറയെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുനിറയുകയാണ് എങ്കിൽ അമ്മ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നുണ്ട് അമ്മയോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അമ്മയിൽ തട്ടി നമ്മളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ധൈര്യമായി തന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായി കഴിയുന്ന നമ്മളോടൊപ്പം നിന്നു കൊണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും.

സഹായിക്കുന്ന ജഗദ് മാതയാണ് ദുർഗാദേവി എന്നു പറയുന്നത് ശക്തിയുടെ പ്രതീകവും ദുഷ്ടതയുടെ നാശിനിയുമാണ് അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം എന്തു വേണമെങ്കിലും പറയട്ടെ നടക്കില്ല നിന്റെ ഗതി ഇങ്ങനെയാണ് നീ നാളെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവൻ രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തു വേണമെങ്കിലും അവർ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞോടെ.

സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്നും വേണ്ട പ്രതികരണവും വേണ്ട ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാവപ്രകടനങ്ങളും വികാരങ്ങളും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് അമ്മയോട് പോയി പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി അമ്മയെ എന്റെ അവസ്ഥ അമ്മ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അമ്മക്ക് അറിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എനിക്കറിയാം എന്റെ ജീവിതം എത്രത്തോളം പരിശുദ്ധമായിട്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *