അമ്മയോട് ഈ അമ്മ മഹാമായയോട്, ഈ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കരുത്.

കാളി ദേവിയെ ഒരു തവണയെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്ക് അറിയാം ദേവി ആശ്രിതം വത്സല ആകുന്നു തന്റെ ഭക്തരുടെ അടുത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സഹായിക്കുവാനായി സംരക്ഷിക്കുവാനും എത്തുന്നത് തന്നെയാണ് ദേവി അമ്മയാണ് ഉഗ്രരൂപിണിയാണ് എങ്കിലും തന്റെ ഭക്തരെ ഏവരെയും അമ്മ പരിപാലിക്കുന്നുവോ അതേപോലെതന്നെ ഭക്തർക്ക് പരിപാലനവും സംരക്ഷണവും എല്ലാം നൽകുന്ന പരാശക്തി തന്നെയാണ് കാളി ദേവി ദേവിയിൽ നിന്നും പ്രകൃതി ഉത്ഭവിച്ചു എന്നും.

   

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലോകത്തെ തന്നെ ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞിനെ അതുപോലെ തന്നെ ദേവി നമ്മെ പാലിക്കുന്നതും ആണ് തന്റെ ഭക്തർ ദേവിയെ സ്നേഹത്തോടെ കൂടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആകുന്നു ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്നും കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങളിലും കുല ദേവതങ്ങളിലും കാളി ദേവിയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്റെ ഭക്തർക്ക് സംരക്ഷണവും അഭയവും എല്ലാം നൽകുന്ന അമ്മ തന്നെയാണ് ദേവി ഏതുതരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ.

സന്തോഷങ്ങളിലും ഭക്തരോടൊപ്പം തന്നെ കാണുന്നതും ആകുന്നു ചില ആളുകൾ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ അചഞ്ചലഭക്തിയോടെ കൂടി തന്നെ അമ്മയെ ആരാധിക്കുന്നതും ആണ് ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ.

ലഭിക്കണമെന്നില്ല ഇതാണ് വാസ്തവം പ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കാനായി പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാം വിശ്വസ്തത കൂടി കാളി ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി മാത്രം ആരാധിക്കുക അല്ലാത്തപക്ഷം ജീവിതത്തിൽ വരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫലം ലഭിക്കുകയോ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം തന്നെ ലഭിക്കുന്നതല്ല ദേവി ആശ്രിതം വത്സലയാണ് എങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *