കണ്ടകശനി, അകാരണ ഭയം, രാഹുവിന്‍റെ അപഹാരം, ഇവയെല്ലാം ഇല്ലാതെ ആയി പോകുന്നതാണ്

ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ കേൾക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിന് എത്ര ശക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ജപിക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു മന്ത്രം ജപിച്ച് മൂന്നുദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ് നല്ല രീതിയിൽ സമാധാനം അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് അതുപോലെതന്നെ ഉറക്കം വളരെയധികം നല്ലതുപോലെ തന്നെ ആസ്വദിക്കാനായി കഴിയുന്നതാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ.

   

യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉറങ്ങാനായി കഴിയുന്നതാണ് ഇത് കൈവളയിൽ എഴുതിയെടുക്കണം എന്നാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം പുരാതനകാലത്ത് എണ്ണ തെരിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ആയിരിക്കും ഈയൊരു മന്ത്രം വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ തിരി അണച്ചശേഷം ഉറങ്ങുകയാണ് പതിവ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു തുണ്ട് കടലാസിൽ.

നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മന്ത്രം പകർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നിട്ട് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് ജപിച്ചാൽ മതി 21 തവണയാണ് ജനസംഖ്യ ആയിട്ടുള്ളത് മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ കൈലാസം നാഥൻ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ പരമേശ്വര ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ തന്നെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ജനിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 9 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ അതിനുള്ള ദിനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാംസകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഒഴിവാക്കാത്ത നിമിഷം ഞങ്ങൾ മാസങ്ങളോളം ഇത് ജപിക്കേണ്ടത് ആയിട്ട് വരും ഇത് കൃത്യമായി തന്നെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *