ഈ പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്യണേ നാളെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നവർ മറക്കാതെ, ജീവിതം രക്ഷപെടും

ഇന്ന് ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയാണ് നമ്മളിൽ നല്ല ഒരു ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി ഗുരുവായൂരപ്പനെ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഗുരുവായൂർ അമ്പലം നടയിൽ നിന്ന് തൊഴാനായി സാധിക്കാത്ത ആളുകളാണ് എന്നാൽ പോകുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാളത്തെ ദിവസം എല്ലാവർക്കും പോകാനായി പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് നാളെ ഗുരുവായൂർ നടയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഭഗവാനാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ മുഴുവനായിട്ടും ഉള്ളത് ഭഗവാന്റെ.

   

സാന്നിധ്യമാണ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നാളത്തെ ദിവസം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ചിലത്തരത്തിലുള്ള വഴിപാടുകൾ എല്ലാം ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും വളരെ പുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം എന്നു പറയുന്നത് ഏറ്റവും വളരെയധികം പുണ്യകരമാണ്.

ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട വഴിപാടുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പുഷ്പാഞ്ജലികൾ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളെല്ലാം തന്നെ ഞാനിവിടെ പറയുന്ന വഴിപാടുകൾ പുഷ്പാഞ്ജലികൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അത് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രസാദം എല്ലാം ധന സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിൽ വിട്ടു കൊണ്ടുവരുന്നത്.

എല്ലാം തന്നെ സർവ്വ ഐശ്വര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽപരം ഒരു നല്ല കാര്യം അതിൽ പരമരാ ഐശ്വര്യം വേറെ വരുന്ന ഒരു കാര്യം വേറെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് കഴിയുന്നതും മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നീല നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *