ഈ സ്വപ്നം ഉറക്കത്തിൽ കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും പുറത്ത് പറയല്ലേ, നഷ്ടപ്പെടും മഹാഭാഗ്യം

നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പലതരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നവർ തന്നെയാണ്… ചില സ്വപ്നങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ സന്തോഷകരമായ അവരോടൊത്തുള്ള നിമിഷങ്ങൾ വല്ലതുമായിരിക്കും സ്വപ്നങ്ങളിൽ കാണുന്നത്.. എന്നാൽ മറ്റു ചില സ്വപ്നങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ദുഃഖം നൽകുന്നവയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്നവ ആയിരിക്കാം.. ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നങ്ങളിൽ പ്രേതം വരുന്നതുപോലെ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വല്ലതും.

   

സംഭവിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ പലരും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്.. നമ്മൾ ഏതുതരം സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടാലും ആ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഒരു അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫലം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം.. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന നല്ലതും ചീത്തയുമായ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അവയ്ക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്.. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഗരുഡപുരാണത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്..

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ശുഭകരമാണ് അതുപോലെതന്നെ ചില സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും പുറത്ത് പറയാൻ പാടുള്ളതല്ല.. അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ശുഭകരമാണ് അതുപോലെ ഇവയുടെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ രഹസ്യമായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *