ഒരു ഗ്ലാസ്‌ വെള്ളവും ഒരു കൈപ്പിടി കല്ലുപ്പും മതി.. സകല പ്രശ്നങ്ങളും മാറാൻ !!!

മനുഷ്യനായി ജനിച്ച എല്ലാവർക്കും തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളല്ലാത്തതായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായി വീട്ടിൽ കല്ലുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന വളരെയധികം ലളിതമായ പരിഹാരമാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഇതിലൂടെ പറയാനായി പോകുന്നതുപോലും ആയിട്ട് ഉപ്പ് എന്നുള്ളത് ഒരു ആത്മീയമായ വസ്തുവാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ശക്തികളെല്ലാം തന്നെ ഓടിക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു കൂടിയാണ് ഉപ്പു ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു പിടി കല്ലുപ്പ്.

   

രണ്ട് കൈകളിലും വെച്ചു നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആ കല്ലുപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അലിയിക്കുക അതിനുശേഷം ആരും ചവിട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് ഈ ഒരു വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ 100% നിങ്ങളുടെ സകല പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കലും തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ വിട്ടുമാറാത്ത അസുഖങ്ങൾ കടബാധ്യത ദൃഷ്ടി കാര്യ തടസ്സങ്ങൾ കൂടാതെ ഇത് കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയാലും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ലളിതകപരമായിട്ടുള്ള.

പരിഹാരം മാർഗ്ഗമാണിത് ഈ രാത്രിയിലാണ് ഈ ഒരു പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു വഴിപാട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ചില്ല് ഗ്ലാസ്‌ ഒരു കൈപ്പിടി ഉപ്പും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എടുത്തു വച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു കൈ പിടി ഉപ്പ് ഇട്ടു കൊടുക്കുക ഒരുപിടി കല്ലുപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തതിനു ശേഷം നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *