ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഇതാണ് സൂചന, മരിച്ചു പോയവരെ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടോ?

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ഷേത്രദർശനം പൂർണ ഫലം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയാതെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളും എല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് ജഗദീശ്വരനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കാണ് ക്ഷേത്രം അധികം ക്രയമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നാശത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നത് എന്താണ് അതാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക്.

   

ഒരു നാശം വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ദുഃഖം വരുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സങ്കടം അല്ലെങ്കിൽ താങ്ങാനാകാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ മനസ്സിൽ പ്രയാസം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഓടി പോകുന്നതാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവനയോ ദേവിയോ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരുകയും പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിച്ച പോരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിനു ചില തരത്തിലുള്ള.

ചിട്ടകളുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഏതുതരത്തിലാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പാലിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പല ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം എപ്പോഴും ഓടിപ്പോയി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് സൗകര്യത്തിന് ദൈവത്തെ കണ്ടു പോരുന്നവരാണ് പലരും എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇതിനെ ഫലം ലഭിക്കാറുമില്ല ഫലം ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടും.

ഫലം ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പറയും എന്നാൽ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന്റേതായിട്ട് വെച്ച് പുലർത്തേണ്ട ചില തരത്തിലുള്ള മര്യാദകളും ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് പാലിച്ചു നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയും ഐശ്വര്യവും ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷവും എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *