ഈ 3 വസ്തുക്കൾ ഇരിപ്പുണ്ടോ അടുക്കളയിൽ? ആ.യു.സ്സ് കുറയും വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്ക്, വലിയ ദോഷം!

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്ന ഒരുകാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബിനികൾ അതുപോലെതന്നെ വീട്ടമ്മമാർ സ്ത്രീകൾ ഇവരെയെല്ലാം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം ഇവിടെ സാധാരണയായി ഇവർ ആണ് ഇവിടെ അടുക്കള കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുക്കള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജാമുറിയോളം തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരിടം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ ഞാനിവിടെ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ ഞാനിവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവാ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതു തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബനാഥയുടെ.

   

അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളുടെ ആയുസ്സിനും എല്ലാം തന്നെ കോട്ടയം തട്ടുന്ന രീതിയിൽ ദുരിതങ്ങൾ എല്ലാം ക്ഷണിക്കുന്ന രീതിയിൽ അപകടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വാസ്തുപരമായി തന്നെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കാരണവശാലും ഞാനിവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ വരാനായി പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗുണം അല്ല എല്ലാ ദോഷമാണ് വന്നുചേരാനായി പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ.

ഇവിടെ വീഡിയോ കാണുന്ന അമ്മമാരൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് പൂജാ മുറുകെ തുല്യമാണ് എന്ന് കാരണം നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഒരുപാട് ദേവി ദേവൻന്മാരുടെ ആ ഒരു സാമീപ്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് വരുണ ദേവന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഉള്ളത്.

അഗ്നിദേവന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഉള്ളത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ വായുദേവന്റെ സാന്നിധ്യം പല ആളുകളുടെയും സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരിടം തന്നെയാണ് അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അടുക്കള ഒരിക്കലും മലിനമായിട്ട് കിടക്കാൻ ആയിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാ ദിവസവും അടുക്കളയിൽ കയറാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നതിനു മുമ്പായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *