വിളക്ക് കെടുത്തുമ്പോഴും കൊളുത്തുമ്പോഴും, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ! ഇത് മറക്കലേ

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൈന്ദവ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിലവിളക്ക് കത്തിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച് ഡെയിലി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ആ നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച് നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്മിയെ എതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു പരിസമാപ്തി ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടത്ര ഫലം ലഭിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മുറകളും ചെരികളും നമ്മൾ പാലിച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദരതയോടു കൂടി ഏറ്റവും നന്നായി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻറെ പൂർണമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വന്നുചേരുന്നത്.

   

അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിളക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പലരും പലതരത്തിലുള്ള വിളക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ലക്ഷ്മി പലതരത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിളക്ക് നിലവിളക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം നിലയുള്ള വിളക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ എന്തു വിളക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പോയി നോക്കാവുന്നതാണ്.

നിലവിളക്കാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആദ്യമായി തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു നിലവിളക്ക് ആയിരുന്നാൽ അത് ഏറ്റവും ഉത്തമം എപ്പോഴും വിളക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദിവസവും കഴുകി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ ഓരോ നേരം. ആളുകളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിലൊരിക്കൽ ആയിരിക്കും എല്ലാ ദിവസവും കഴുകി ഒരു കോട്ടൺ തുണിയോ വെച്ചിട്ട് അത് ഡെയിലി തുടച്ചു ഡെയിലി കത്തിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *