മനസ്സ്നീറുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാകുമ്പോൾ ഈ പേര് വിളിക്കൂ അമ്മ വരും കൂട്ടിന്

ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ തന്നെ വിഷമിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അങ്ങ് നീറി പോകും നമ്മുടെ മനസ്സുകളുടെ പിടയും നമുക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ദുഃഖം നമ്മെ ബാധിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾ കാരണമാകാം ചിലപ്പോൾ പ്രവർത്തികൾ കാരണമാകാം സന്ദർഭങ്ങൾ കാരണമാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സാഹചര്യം കൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നേടാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത കൊണ്ട് ആയിരിക്കാം ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക്.

   

ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളും ഒരുപാട് നിരാശയും ഒരുപാട് സങ്കടവും എല്ലാം അനുഭവപ്പെടും ചില സമയത്ത് വളരെ തന്നെ ഒരാൾ കൂട്ടത്തിൽ സമയത്ത് പോലും നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയി എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമുക്ക് ആരുമില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വല്ലാത്ത തന്നെ നമുക്ക് വന്നുചേരുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള സമയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എല്ലാമെല്ലാം ആയിട്ട്.

നമ്മളുടെ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളെ വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലോകമാതാവായിട്ടുള്ള ഭദ്രകാളി അമ്മയെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ മനസ്സ് നീറുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അങ്ങ് നൊന്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് കരച്ചിൽ വരും ആ കണ്ണുകൾ എല്ലാം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിസ്സഹായരായി അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സഹായ പോകുന്ന സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഭദ്രകാളി അമ്മയെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കിക്കേ അമ്മയോട് തന്നെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റെല്ലാ ദേവീദേവി മാറി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് ഉത്തമമാണ് പക്ഷേ ഭദ്രകാളി അമ്മ മനസ്സ് നീറി ഏത് മക്കൾ വിളിച്ചാലും ലോകമാതാവാണ് മക്കൾ വിളിച്ചാൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *