ഈ ഒരു പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തൂ ശിവ ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ത്രീകൾ , സമ്പത്ത്‌ വന്ന് നിറയും, ആ വീട് രക്ഷപെടും

സകല ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സകല നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നാഥനാണ് ശിവ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരൻ എന്നുപറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് ഒരു കണികാ നമ്മുടെ മേൽ വന്നു ഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാം തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും പൂവണിയും നമ്മുടെ ജീവിതം സ്വർഗതുല്യമായി മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നതും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ശിവ ഭാഗവാന്.

   

ഈ ഒരു വഴിപാട് കൃത്യമായിത്തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതൊരു ആഗ്രഹവും സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം പൂവണിയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതു വളരെ വലിയ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം പമ്പ കടക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും അത്രയും അധികം ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സാധാരണ ആളുടെയും ചെയ്യാനായി കഴിയുന്ന ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് വഴിപാട്ടിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ പറയട്ടെ നമ്മളെല്ലാം വെള്ളിയാഴ്ച ആഴ്ചകളിലും നടത്തിവരുന്ന മഹാലക്ഷ്മി പൂജകൾ ഉള്ള ദിവസമാണ് മഹാലക്ഷ്മി പൂജകളിലും വിളക്കുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും.

ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും നാളും ആകാമെന്റെ ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ആർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അവരുടെ പേര് ജന്മനക്ഷത്രം പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആയിട്ട് എങ്കിൽ ഒരൊറ്റ വരിയിൽ പെട്ടെന്ന് കുറിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ഒറ്റവരിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാവുന്നതാണ് ഞാൻ പെരുന്നാളും കുറച്ചേ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ മഹാലക്ഷ്മി പൂജകളിലും വിളക്കുകളും എല്ലാം തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും ആയിരിക്കും വഴിപാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശിവ ഭഗവാൻ വഴിപാട് നടത്തി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *