വീട്ടിൽ ഈ ചെടികൾ വളർത്തല്ലെ, മരണ ദുഃഖം ഫലം!!

സസ്യങ്ങൾക്കും ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ എല്ലാം ഉള്ളത് തന്നെയാകുന്നു ചില സസ്യങ്ങൾ വളരെ ശുഭകരവും അതേപോലെ തന്നെ ചില തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ ദോഷകരമായി തന്നെ കരുതുന്നതാണ് ഇപ്രകാരം നമ്മളിൽ ഏവരിലും ദൈവം അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെയാണ് അവയിലും അതുപോലെതന്നെ ഈ സസ്യങ്ങളിലും ചൈതന്യം എല്ലാം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജവം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഊർജവും ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്.

   

വാസ്തവം ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ ചെരിപ്പുള്ള സസ്യങ്ങൾ വീടുകളിൽ വളർത്തുവാൻ ആയിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതും വസ്തുവും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തന്നെയാകുന്നു ഈ വസ്തുക്കൾ പുഷ്പങ്ങളിൽ കാലന്റെ ദൃഷ്ടി അഥവാ കാലൻ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കാലൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സമയം ആകുമ്പോൾ ഈ ശരീരം വിട്ടു പോകേണ്ടതായിരുന്നു അത് ഒരിക്കൽ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ മരണം എന്നുള്ളത് ഇതിനെ നമുക്ക് വിഷമിപ്പിക്കാൻ.

പറ്റിയ രീതിയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വലിയ ദുഃഖം മരണതുല്യന്മാരുടെ ദുഃഖം തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ ആയിട്ട് യോഗം വരുമ്പോഴും ഇതേ തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീടുകളിൽ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേതന്നെ ഇതേ പുഷ്പങ്ങൾ വിരിയുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ പുഷ്പങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യത്തെ പുഷ്പം തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *