ജീവിതം രക്ഷപ്പെടും, ഈ സമയം ഓം നമ: ശിവായ ജപിച്ചാൽ

2023 അവസാനിക്കാനായി ഇനി കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദിവസങ്ങളിൽ ഏകാദശി പൂജ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നു പോയി ഇനി ഏകാദശിയും കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ രവി പ്രദോഷം വരുന്നത് ആകുന്നു എന്നാൽ ശിവ പാർവതിമാരുടെ അനുഗ്രഹം ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ ആകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ദിവസം വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സന്ധ്യക്ക് ആണ് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് ഈ സമയം ശിവപാർവതിമാർ ഏറ്റവും വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലായി ഇരിക്കുന്ന സമയം ആകുന്നു ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാകുന്നു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയം എന്ത് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും.

   

ഫലം ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാകുന്നു സന്തോഷം ദീർഘായുസ്സ് വിജയം ഐശ്വര്യം അതേപോലെതന്നെ മംഗല്യ യോഗം ദാമ്പത്യം ആയിട്ടുള്ള അസുഖം എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ ഫലമായി തന്നെ വന്ന് ചേരുന്നു ഞായറാഴ്ച ദിവസം വൃതം വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം തന്നെ ഉണ്ട് അതേപോലെതന്നെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം വന്നുചേരുകയും ചെയ്യും ഉയർച്ചകൾ അതേപോലെതന്നെ അധികാരം അംഗീകാരം പ്രശസ്തി എന്നിവയിലും തന്നെ ഫലമായി.

ചേരുന്നതും ആകുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഈ ഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുവാനായി എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്നത്തെ ദിവസം നടത്തുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട ശിവപൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തവനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പേരും.

ജന്മനക്ഷത്രം കമന്റ്‌ ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നാളത്തെ സ്ഥിതിക്ക് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഡിസംബർ 24 6 24ന് സ്ഥിതി ആരംഭിക്കുന്നത് ആകുന്നു ഡിസംബർ 25 രാവിലെ 5 54 സ്ഥിതി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിഭവിശേഷകരമായിട്ടുള്ള സമയം പ്രദോഷം എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ആകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്ഥിതിയും സന്ധ്യയും ചേർന്ന് വരുന്ന ദിവസത്തെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *