സന്താന കുടുംബ ഉയർച്ചയ്ക്ക് ഇതിലും വലുത് മറ്റൊന്നില്ല, ഉപ്പ് ദീപം തൃസന്ധ്യയിൽ കൊളുത്തു

ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു അധ്യാപകരുടെ ദിവസമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറയാതെ തന്നെ അറിയാവോ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു വളരെയധികം അപൂർവം ആയ ദിവസത്തിൽ ഒരു അപൂർവം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അതുതന്നെയാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 6.30 മുതൽ 9:45 വരെയുള്ള ഒരു സമയം എന്ന് ആണ് പഞ്ചാംഗത്തിലും ഗുണ്ടലിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഏതു വർഷത്തിൽ ആകെ ഏഴ് തവണയും അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങളുടെ പിറന്നാൾ ദിവസവും മാത്രമേ.

   

നിങ്ങൾക്ക് വരുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ 8 പ്രാവശ്യം വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ദിവസം ലവണവും അഗ്നി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മഹനിയം ആയിട്ടുള്ള ക്രിയ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ക്രിയ വളരെ ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായി കഴിയുന്നതു തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ അഗ്നിയും ലവണവും പരസ്പരം തന്നെ ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വ്യക്തിക്കും കുടുംബത്തിനും ആയുള്ള സർവ്വവിധത്തിലുള്ള.

ദോഷങ്ങളും അനിഷ്ടതകളും എല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഒരു പുനർജന്മം ആകും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ ശരി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അഗ്നിയിൽ ദഹിക്കാത്തത് ആയിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെയില്ല അതുപോലെതന്നെ ലവണ ലവണമെന്ന് വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് ഒരു വീട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത.

നമ്മെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി എല്ലാം തന്നെ പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വലിച്ചെടുത്ത് അത് നിർവര്യമാക്കാൻ ആയിട്ട് ഉപ്പിന് സാധിക്കും എന്നത് പണ്ടുകാലം മുതലേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഗ്നിയും ഉപ്പും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഒരു തർക്കമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *