വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം വീട്ടിൽ ഈ പുഷ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ… നിങ്ങളെ തേടി വരും സർവ്വ സൗഭാഗ്യങ്ങളും..

ചെടികളും പുഷ്പങ്ങളും എന്നും തന്നെ മനസ്സിന് വളരെയധികം കൂളർമ നൽകുന്നവ ആകുന്നു അവയെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം നിറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും മനം എന്ന വിധത്തിൽ പൂന്തോട്ടം വല്ലോം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നിത്യവും ചെടികളെ പരിപാലിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ സമാധാനവും എല്ലാം തന്നെ വന്ന് ചേരുന്നത് ആകുന്നു വീടുകളിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം നിലനിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി ചെടികളുടെ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇലകളും കൊമ്പുകളും എല്ലാം മാറ്റുന്നതാണ് ഉത്തമം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വീടുകളിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം വരാതെ ഇരിക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു.

   

എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുവിൽ പറയുന്നത് കൂടാതെ ഒരു ചെടി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പൂവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭാഗ്യം എന്നും വീടിന്റെ ഉയർച്ചയും അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട് ഈ ചെടി ഏതാണ് എന്നും ഇത് ഈ ചെടി എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഗുരു ശുക്രൻ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പുഷ്പ എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ശംഖ് പോലെ തന്നെ രൂപം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുഷ്പത്തെ.

ശങ്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പുഷ്പം ദുർഗാദേവിയെ ആരാധിക്കുവാനും പരമശിവനെ ആരാധിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള പുഷ്പങ്ങളിൽ ഒരു പുഷ്പം തന്നെയാണ് ഈ പുഷ്പം ഇവയ്ക്ക് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും വളരെയധികം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ പുഷ്പങ്ങളെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള വീടുകളിലും എല്ലാം കാണപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും അവന്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ അവയവ വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഉള്ള ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് അവർ പലപ്പോഴും ഈ ചെടിയെ വളർത്തുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *