അറിയഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പോലും കിടപ്പ് മുറിയിൽ ഈ വസ്തുക്കൾ ഇരുന്നാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റുക

ഇന്ന് ഇവിടെ പുതിയ ഞാൻ പറയാനായി പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ കിടപ്പുമുറി വാസ്തുപരമായി ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ഒരുക്കേണ്ടത് വാസ്തു പരമായിട്ട് നമ്മുടെ വീടിന്റെ കിടപ്പ് മുറിയിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാൻ ആയിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന് നല്ലൊരു സമയം നമ്മുടെ ചെലവാക്കുന്നത് ഒരിടം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ കിടപ്പുമുറി എന്ന് പറയുന്നത്.

   

ജോലി ചെയ്ത ക്ഷീണിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു മെന്റൽ സ്ട്രെസ്സും ഫിസിക്കൽ ഡ്രസ്സും എല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഓടിയെത്തുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല ഉറക്കം ശരിക്കു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓടി പോകുന്നിടം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വീടിന്റെ കിടപ്പുമുറി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മാനസികമായുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല ഭാരവുമെല്ലാം തന്നെ ഇറക്കിവെച്ചു നമ്മളെയൊക്കെ കുറച്ച്.

സമയം ചിലവാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന കിടപ്പുമുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ 7 to 8 ശരാശരി ഉറങ്ങേണ്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയം നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു ആയുസ്സിന്റെ ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം സമയം തന്നെ ചെലവാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു കാതൽ ആയ സമയം.

തന്നെ ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്ന കിടപ്പുമുറിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് കിടപ്പുമുറി ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഉറങ്ങുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പുതിയ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ കിടപ്പുമുറിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/aMHd-CB6KyA

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *