എന്താണെന്നറിയാമോ സ്നേഹം ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി

ഈ ചിത്രം വയറിലായി മാറാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം സ്നേഹം തന്നെയാണ് ഒരു ചിത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് അത് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നായകളെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ആരെയോ കാത്തു എന്നതാണ് അതേപോലെതന്നെ അവരുടെ മുഖത്ത് സങ്കടവും ടെൻഷനും എല്ലാം തന്നെ കാണാൻ കഴിയും എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളതല്ലേ ഇത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മുൻ വാതിലാണ് ഇവരുടെ യജമാനൻ വൃദ്ധൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാചകൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം സുഖമില്ലാതെ.

   

ചികിത്സയിലാണ് വഴിയിൽ തളർന്നു കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് എത്തിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ അകത്ത് കയറ്റിയത് മുതൽ ഈ ഒരു തെരുവ് നായ്ക്കൾ ഈ വാതിലിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ട് ആളുകൾ പോകുമ്പോഴും അവർ നോക്കുന്നതാണ് അവർ തങ്ങളുടെ യജമാനനാണോ എന്ന് ആണ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ആദ്യം നായകളെ ഓടിക്കാനായി പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ആ യാചകന്റെ കൂടെ വന്നതാണ് എത്ര ഓടിച്ചിട്ടും പോകുന്നില്ല എന്ന് ഇത്തരം പകർത്തിയ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം.

മക്കൾ വരെ ഉപേക്ഷിച്ചു തെരുവിൽ എത്തിയ ആളായിരിക്കും ഈ തെരുവ് നായ്ക്കൾ ഇദ്ദേഹത്തോട് ഇത്രയും അധികം സ്നേഹവും കാണിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹം എന്തായിരിക്കും ഇവരോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അയാൾ കൊടുത്തതിനേക്കാൾ ഭക്ഷണം ഇവർക്ക് തെരുവിൽ നിന്നും കിട്ടിക്കാണ എന്നാൽ അത് അയാൾ കൊടുത്ത സ്നേഹം അത് അവർക്ക്.

ആരും തന്നെ കൊടുത്തു കാണില്ല ആരും കൊടുത്തതിന്റെ സ്നേഹം അല്ല ആ നായകളുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം അയാൾ കൊടുത്ത സ്നേഹം തന്നെയാണ് അവരുടെ മുഖത്ത് കാണുന്ന ഈ സങ്കടം ഇനിയെങ്കിലും ഒരു നായയെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല എന്ന് ആരോടും പറയരുത് മനുഷ്യൻ നോക്കിയില്ല എങ്കിലും നമ്മളെ സ്നേഹം കൊടുത്തത് നായാ നമ്മോടൊപ്പം തന്നെ കാണുന്നതാണ് ഡോക്ടർ തന്നെ സംസാരം നിർത്തിയത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *