ഒരു നിമിഷം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപോകും, ഈ അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിനു മുമ്പിൽ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു ലോകം

അമ്മ എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ ദൈവമാണ് തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ പോലും തയ്യാറാവുന്നവരാണ് അമ്മമാർ 14 വർഷം കാത്തിരുന്നു കിട്ടിയ കുഞ്ഞ് അതിഥിയെ വരവേൽക്കാനായി വേദന കടിച്ചമർത്തി പ്രസവ വേദനയിൽ പുളയുന്ന അമ്മയോട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ചോദിച്ചു രണ്ടുപേരിൽ ഒരാളുടെ ജീവനെ ഈ പ്രസവത്തോടെ കൂടി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഒരു നിമിഷം പോലും ആലോചിക്കാതെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചോട്ടെ പക്ഷേ എന്റെ കുഞ്ഞിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള.

   

ആപത്തും വരുത്തരുത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ ചങ്ക് പൊളിയുന്ന ഒരു അനുഭവക്കുറിപ്പ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയാനായി പോകുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള പ്രസവ കേസുകൾ എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെലിവറി റൂമിൽ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ എന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന അല്ല അമ്മമാരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഡെലിവറി റൂമിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന.

വിവരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തതാണ് പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ ചുവന്ന അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള 9 മാസവും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പുതിയൊരു ജീവനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാനായി എല്ലുകൾ നുറുങ്ങുന്ന വേദനയെല്ലാം സഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സഹനശേഷി ഒരു പുരുഷനും താങ്ങാനായി കഴിയുന്നതെല്ലാം നിരവധിയായിട്ടുള്ള കേസുകൾ എല്ലാം കൈകാര്യം ഞാൻ ആദ്യമായി ചങ്ക് പൊട്ടിയ വേദനയിൽ മനസ്സ് തകർന്ന നിമിഷം എന്റെ പരിചരണത്തിനുള്ള ഒരു യുവതിയെ തനിക്ക് നഷ്ടമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കാര്യം എന്നെ ഇത്രയും അധികം വിഷമിപ്പിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 14 വർഷങ്ങൾ അവൾ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാലിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുകയാണ്ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *