ഇതാണ്‌ സൂചന വീട്ടിലോ പരിസരത്തോ പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യു ഉടനെ തന്നെ

അടുത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ മെസ്സേജ് അയച്ചു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് തിരുമേനി വീട്ടിൽ പാമ്പ് വന്നു വീട്ടിൽ പാമ്പിനെ കണ്ടു എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യണോ എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണം ഒന്നു പറഞ്ഞു തരുമോ കാരണം എനിക്ക് വളരെ വലിയ ഭയമാണ് എനിക്ക് പേടിയാണ് എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം എനിക്ക് പരിഹാരം എന്ന് തന്നെ ആയാലും.

   

ചെയ്യാം രീതിയിൽ മുമ്പായി പേടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആളുകളും എന്റെ അടുത്ത് വിളിക്കാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പറയാറുണ്ട് അതിനെ ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് വീട്ടിലും പറമ്പിൽ വല്ലോം പാമ്പിനെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാമ്പിനെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം അതിന്റെ ശാസ്ത്രവും ജ്യോതിഷവും ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരിഹാരം എല്ലാം ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് പരിഹാരമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അറിയേണ്ട ഏതൊരു വിശ്വാസിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ.

ഭൂമിയുടെ രക്ഷകൻ തന്നെയാണ് അവകാശികൾ തന്നെയാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ കാവൽക്കാർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൺകണ്ട ദൈവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെ വിശ്വാസങ്ങളും എല്ലാവരും അറിയണം വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം പാമ്പിനെ കാണുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് വിജയം നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാഗങ്ങളുടെ ആരാധന മുടക്കരുത് ഇതിനെ കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *