കന്നിമൂലയിൽ ബെഡ്റൂം ഉള്ളവർ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ ഉയർച്ച വളരെ പെട്ടെന്ന് ആയിരിക്കും!!

വാസ്തു അനുസരിച്ച് വീടുകളിലെ ഓരോ ദിശക്കും വലിയ രീതിയിൽ പ്രാധാന്യം തന്നെ ഉള്ളതാകുന്നു ഓരോ ദിശകളും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജമായി തന്നെ വരുന്നത് തന്നെയാകുന്നു കേരളത്തിലെ ഭൂപ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ എല്ലാം കേരളത്തിലെ വാസ്തുവിൽ വരുന്ന തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മറ്റു വസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കേരളത്തിലുള്ള വീടുകളിലെ വസ്തുവിൽ പറയുന്നത് തന്നെയാകുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ്.

   

വീടിന്റെ കന്നിമൂല എന്ന് പറയുന്നത് കന്നിമൂല എന്നാൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയാകുന്നു ഇവിടെ ചില ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം കൊണ്ട് തന്നെ ബെഡ്റൂം അഥവാ പ്രധാനപ്പെട്ട കിടപ്പുമുറി വരാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് തന്നെ ഈ ഒരു ദിശയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കിടപ്പ് മുറി വരുന്നത് അത്ര ഉദ്യമം തന്നെയാകുന്നു ഗൃഹനാഥ യുടെയും ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അതിലൂടെ തന്നെ കൈവരുന്നത് തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ കന്നിമൂലയിൽ.

ബെഡ് റൂം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റു കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇവ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കന്നി മൂലയിൽ കിടപ്പുമുറി വരുമ്പോൾ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെയാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ദിശ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കിടപ്പുമുറി വരുന്നു എന്നത് എങ്കിൽ കോട്ട തന്നെ ചെലവയ്ക്കുന്നതാണ് വളരെ ഉത്തമം എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നതിലൂടെ തന്നെ വളരെ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഉറക്കം ലഭിക്കുമെന്നും ഇതിനെക്കുറികൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *