ഈ ദിശയിൽ മണി പ്ലാന്റ് വളർത്തി നോക്കൂ… സമ്പത്ത് നേടിത്തരും

വസ്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് വീട്ടിൽ മണി പ്ലാന്റ് വളർത്തുമ്പോൾ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും എല്ലാം വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം എന്നാൽ മണി പ്ലാന്റ് വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ദിശയിൽ അല്ല എങ്കിൽ ഗുണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ദോഷഫലങ്ങളാണ് വന്നുചേരുന്നത് വാസ്തുമനുസരിച്ച് തന്നെ വീട്ടിൽ മണി പ്ലാന്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പോസിറ്റീവ്.

   

ആയിട്ടുള്ള എനർജി എല്ലാം നൽകുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് മണി പ്ലാന്റ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലും ജോലി സ്ഥലത്തും മണി പ്ലാന്റ് വയ്ക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമം തന്നെയാണ് എന്നാൽ വീട്ടിൽ വെറുതെ വളർത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ ധന ലാഭം ഉണ്ടാകില്ല ഇതിനു ചില പ്രത്യേക ചിട്ടകളും ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഗുണഫലങ്ങൾ എല്ലാം വന്നു ചേരുകയുള്ളൂ വീടിനുള്ളിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്ത്.

തന്നെ ക്രമീകരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ മണി പ്ലാന്റ് ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ സ്ഥാനം തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫലം വളരെയധികം വിപരിതമായി തീരും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം വാസ്തുശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് മണി പ്ലാന്റ് വളർത്തേണ്ടത് സ്ഥാനം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം മണി പ്ലാന്റ് വയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ഥാനം നോക്കി വേണം നമ്മൾ മണി പ്ലാന്റ് നടുവാനായി വീടിന്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വെക്കേണ്ടത് ധനം കൊണ്ടുവരുമെന്ന്.

കരുതട്ടെ എന്ന് വീനസിന്റെ വാസ്തു സ്ഥലമായിട്ട് ഉള്ളത് അതുപോലെതന്നെ ഗണപതിയുടെ വാസ്തു സ്ഥാനവും ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു നെഗറ്റീവ് എനർജിയുടെ ഒരുവശം തന്നെയാണ് വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു കാരണവശാലും വടക്ക് കിഴക്കുഭാഗത്തും money പ്ലാന്റ് നടാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല ഈയൊരു ഭാഗത്ത് മടി പ്ലാൻ ഇടുമ്പോൾ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകും എന്നാണ് വിശ്വാസം മണി പ്ലാന്റ് എപ്പോഴും ചട്ടിയിലും അല്ലെങ്കിൽ കുപ്പിയിലും നടുന്നതാണ് ഉത്തമം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *