ദീപം കൊളുത്തൂ ഈ ഒരു പൊടി എണ്ണയിൽ ചേർത്ത്… പണവരവ് ഉണ്ടാകും, സകല കടവും ഇല്ലാതെ ആകും!!

പൊതുവായി തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സ് ശരി അല്ല എങ്കിൽ മിക്കവാറും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് കാലെടുത്തു വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ആശ്വാസമാണ് തോന്നാറുള്ളത് മാത്രമല്ല തിരുനടയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം നമ്മളിൽ വന്നു നിറയുന്നതാണ് ആ ഒരു ക്ഷേത്ര അന്തരീക്ഷം കാണുമ്പോൾ.

   

തന്നെ കുറച്ചുനേരം അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും മറന്നു പോകുന്നതാണ് ഇത്രയും അധികം പോസ്റ്റ് എനർജി എല്ലാം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചു എന്ന് പേരില്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ സങ്കടങ്ങൾ ഈശ്വരനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആയിട്ട് പോലും.

ചിലപ്പോൾ സാധിക്കാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ വീടിനെ തന്നെ ക്ഷേത്രം ആക്കി മാറ്റിയാലോ അതായത് ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഈശ്വരന്റെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സുഗന്ധമാണ് ഉള്ളത് ആ ഒരു സുഗന്ധം നമ്മുടെ വീട്ടിലുമുണ്ട് എങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി തന്നെയായിരിക്കും.

ലഭിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട് തന്നെ ക്ഷേത്രമായി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥമാകുകയില്ല അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കടാക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹം അവിടെ വീട്ടിലുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രമായി മാറുന്നത് തന്നെയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിത്യവും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *