ഇങ്ങനെ ശിവ ഭഗവാന് ചെയ്ത് നോക്കൂ, സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും ഉറപ്പ്

ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ഒരിക്കലും കൈവിടാത്ത ഒരു ദൈവം തന്നെയാണ് മഹാ ദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ പത്തരക്ക് വാരി കോരി തന്നെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കയ്യിൽ നിറയെ നല്ല നൽകുന്ന ദേവൻ തന്നെയാണ് മഹാദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരുപാട് പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് തന്റെ ഭക്തരെ തിരിച്ചും മറച്ചും എല്ലാം പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും തന്നെ കൈവിടില്ല പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് അവസാനം എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തരെ വാനോളം തന്നെ എടുത്ത്.

   

ഉയർത്തുന്നത് ആയിരിക്കും അത്രത്തോളം വലിയ ഒരു ശക്തി തന്നെയാണ് മഹാദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കടക്കാം ഒരിക്കൽ ഒരു ശിവ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു യുവാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു യുവാവിന്റെ പേര് കുബേരൻ എന്നായിരുന്നു കൂടിയ ദാരിദ്ര്യം അല്ല മൂലം വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുകൾ എല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന ദാരിദ്ര്യം മൂലം ഇനി അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരു.

അവസ്ഥയിലായി തീർന്നിട്ടുള്ള ഒരു യുവാവായിരുന്നു ഈ കുബേരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യം മൂത്ത ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് അറിയാതെ വയ്യാതെ ഈശ്വരനെ വിളിക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല അങ്ങനെ സമ്പത്ത് ഇല്ലാ പണമില്ലാത്ത കടം മാത്രം ദുരിതങ്ങൾ മാത്രം എന്ന് കരുതി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഈയൊരു.

യുവാവ് ഒഡോവസാനം ഒരു ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ മോഷ്ടിക്കാൻ ആയിട്ട് കയറാൻ ആയിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ശിവന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് തന്നെ മോഷ്ടിക്കാൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കുബേരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുവാവ് വാതിൽ എല്ലാം കുത്തിത്തുറന്ന അവസ്ഥ അകത്തെ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർണവും പണവും ധനവും എല്ലാം തന്നെ വന്നുചേരുന്ന ആ ഒരു ശിവ വിഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *