നിങ്ങളുടെ കടം തിരുന്നില്ലേ? വർധിച്ചു വരുന്നുണ്ടോ? വേഗം തീരും കടം

വാസ്തു അനുസരിച്ച് എട്ടുകളിലും ഏറ്റവും ശക്തിയായിട്ടുള്ള ദിക്ക് ആണ് കന്നിമൂല നിങ്ങൾ എവിടെ തന്നെ താമസിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ കന്നിമൂലയിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കന്നി മൂലയിൽ ചെരുത്ത കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നും അശോകരമായിട്ടുള്ള പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യേണ്ടതായി വരും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കടങ്ങൾ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അവ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളിൽ നിന്നും പിണങ്ങി പോകുന്നതാകാം പല രീതിയിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നുചേരുന്നതാണ് എടാ മണിയെങ്കിലും തന്നെ കടം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മേൽ ഗതി ഉണ്ടാവുകയില്ല.

   

കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് എങ്കിലും അതുപോലെതന്നെ ധനം വരുന്ന രീതിയാണ് എങ്കിലും എല്ലാം രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം തന്നെ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ കന്നിമൂലയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ധനം വന്നു ചേരുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അഭിവൃദ്ധി എല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവുകയും എല്ലാം തന്നെ നേട്ടമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ.

വീടുകളിൽ കന്നിമൂലകളിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് കന്നിമൂലയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആ ഭാഗം വൃത്തിയായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ചില കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മുതിർന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം കന്നിമൂലയിൽ പോയി മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ഉണ്ടാകാം ഒരിക്കലും കന്നിമൂലയിൽ മലമൂത്ത വിസർജനം നടത്താനായി പാടുള്ളതല്ല അങ്ങനെ വീണു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം.

തന്നെ സഭവിക്കുന്നതാണ് ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് ഒരു മേൽ ഗതി ഉണ്ടാവുകയില്ല എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് താഴോട്ട് താഴോട്ട് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഉയർച്ചകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുകയില്ല കന്നിമൂലകളിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുക അതുപോലെതന്നെ കിണർ വരിക അഴുക്കുചാലുകൾ വരുക ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *