ഈ 6 തെറ്റ് ചെയ്യല്ലെ വീട്ടിൽ ശംഖ് പുഷ്പം ഉള്ളവർ ഭാഗ്യം നഷ്ടമാകും..

എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളതാകുന്നു എന്നാൽ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചും വസ്തുത അനുസരിച്ചും ദിവസങ്ങൾ വീടുകളിൽ പാടുള്ളതല്ല എന്നാൽ ഇവ വീടുകളിൽ വളരെ പരിപാലിക്കുന്നതും വളരെ ദോഷകരം തന്നെയാണ് എന്നാൽ മറ്റു ചില സസ്യങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ പരിപാലിക്കുന്നതും അവ നടുന്നതും വളരെയധികം ശുഭകരം തന്നെയാണ് ചില ഈ ചെടികളെക്കുറിച്ചും ചില പരാമർശം ഉള്ളതാണ് ഇവരെ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്നതിലൂടെ തന്നെയാണ് ഉയർച്ചയും സൗഭാഗ്യങ്ങളും.

   

എല്ലാം മഞ്ഞചര്യ എന്നുള്ളതാണ് പറയുക അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുഷ്പമാണ് നീല ചങ്ക് പുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവ വളരുന്ന വീടുകളിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ശക്തികളെയും ഊർജത്തെയും ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി മാറ്റുന്നതുമാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള സസ്യത്തെ.

പരിപാലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ അറിയാതെയെങ്കിലും പോകുന്നത് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ദോഷമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഭാഗ്യം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുവാനും ദോഷഫലങ്ങൾ എല്ലാം വർധിക്കുവാനും അത് കാരണമായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുക അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഏതെല്ലാം തെറ്റുകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം അത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *