കടം വീട്ടാനുള്ള അൽഭുത വിദ്യ, ഒരു കറിവേപ്പ് മാത്രം നട്ട് നമ്മുടെ സകല കടവും തീർക്കാം

വളരെയധികം ഔഷധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സസ്യം അല്ലെങ്കിൽ ചെടി അതാണ് കറിവേപ്പ് വേപ്പില സസ്യങ്ങളിൽ വരുന്ന ഒരു ചെടി ദേവി പ്രീതി യുള്ള ചെടികളിൽ ഒന്ന് എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയും ഇതിനുള്ളതാണ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും അടുക്കളയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സസ്യമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ യുവ വളരെ അത്യാവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി തന്നെ പരാമർശിക്കുന്നത് ആകുന്നു എന്നാൽ വാസ്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് വീടുകളിൽ സാധാരണ.

   

പോലെ നമ്മൾ നടന്നത് പോലെ നടാൻ ആയിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുക പ്രധാനപ്പെട്ട വാതിലിന് നേരെ വരാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല ഇവ കണി കൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നതും അത്തര ശുഭകരമല്ല ദോഷകരമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇങ്ങനെ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറി സാധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് ഇവ നടാനായിട്ട് പാടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യവും ഓർക്കുക ശരിയായുള്ള.

സ്ഥാനത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ തെറ്റായിട്ടാണ് നടന്നതെങ്കിൽ ദുരിതം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ ചേരുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് കറിവേപ്പില എന്നാൽ വസ്തുതനുസരിച്ച് ഇവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റിലുമായി തന്നെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളതാകുന്നു പൊതുവായിട്ടുള്ള അവയെ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാം അതിനെ ഊർജ്ജവും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *