ഈ 5 ദിവസങ്ങളിൽ ശിവാനുഗ്രഹത്താൽ, ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ കാര്യം നടക്കും.

ജൂൺ 3 4 5 6 7 അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലെ പല നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉയർച്ചയും എല്ലാം വന്നുചേരുന്ന ഒരു സമയം തന്നെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രാശിയിൽ രോഹിണി മകയിരം ഞാറ്റുവേലകളിലായി തന്നെ സംഭവിക്കാനായി പോകുന്നു ചന്ദ്രൻ കറുത്ത വെളുത്ത പക്ഷങ്ങളിലായി തന്നെ നീങ്ങുകയാണ് രേവതി മുതൽ തിരുവാതിര വരെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രന്റെ.

   

യാത്ര ജൂൺ രണ്ട് ഞായറാഴ്ച കറുത്ത വാവ് ആകുന്നു ചൊവ്വ മാഡം രാശിയിൽ അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് രാശിയിൽ തന്നെ രോഹിണി മകീര്യം നക്ഷത്രങ്ങളിൽ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്നതും ആകുന്നു ശുക്രമൗത്യം തുടരുക തന്നെയാണ് ബുധനും ഇടവും രാശിയിൽ തന്നെ രോഹിണിയിൽ തന്നെയാണ് ബുധനെ ആഴ്ച മുതൽ മൗഢ്യം തുടങ്ങുന്നതും വ്യാഴം ഇടവം രാശിയിൽ കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൽ ആണ് ജൂൺ നാലിനെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഒരു മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന.

മൗഢ്യം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ശനി കുംഭം രാശിയിൽ തന്നെ പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് രാഹുവും ഗേതവും യഥാർത്ഥ പോലെ തന്നെ മീനം കന്നി രാശികളിൽ ആയിത്തന്നെ രേവതി നക്ഷത്രങ്ങളിലായി വരുന്നതാണ് ഗ്രഹനിലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഏറ്റവും വളരെ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളെല്ലാം വന്നു ചേരുന്നതായി സമയം തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കാം നടത്തുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട ശിവപൂജകളിലും വെള്ളിയാഴ്ച നടത്തുന്ന ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *