വരാഹി ദേവിയുടെ ഈ പേര് 2 തവണ പറഞ്ഞാൽ മതി, എത് ആഗ്രഹവും നടക്കും

സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അനേകം ദേവതകളെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഓരോ ദേവതയ്ക്കും അവരുടെതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ പരമശിവൻ അഭിഷേകം പ്രിയനാകുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അലങ്കാര പ്രിയനായി മാറുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ രേവതിക്കും ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതും ദേവിയെ വിധി വരുത്തുന്നതിലൂടെ അനേകം ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ.

   

വന്നുചേരുന്നതും ആകുന്നു ദേവിയാണ് ജഗദ് ജനനി എന്നാണ് വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടുതന്നെ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും അമ്മയാണ് ദേവി മാതൃവാത്സല്യം തുളുമ്പുന്ന ദേവിക്ക് അനേകം പാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ദേവിയുടെ ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് വരാഹി ദേവി വരാഹിദേവി ആരാണ് എന്നും ദേവിയുടെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു നാമത്തെക്കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദേവി ഭക്തർക്ക് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള.

ഒരു വാക്കാണ് സ്പ്ത മാതൃക കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ മാതൃകയിൽ പ്രതിഷ്ഠ കാണാനായി കഴിയുന്നതാണ് ഏഴ് ദേവി ഭാവങ്ങളാണ് സ്പത് മാതൃകകൾ ഇതിൽ ഒരു ദേവിയാണ് വരാഹിദേവി ഈ മാതൃകകൾ ദുർഗ്ഗാദേവി അസുരന്മാരെ വധിക്കുവാനായി തന്നിൽ നിന്നും ഉൽഭവിച്ചു എന്നും യുദ്ധസമയം ഈ മാതൃകകൾ പോരാടി എന്നും ആണ് ഐതിഹ്യം ഈ സമയം തന്നെ വരാതെ ദേവി ഒരു പോത്തിന്റെ പുറത്തു കയറി നൃത്തം ചെയ്തിരുന്നു എന്നും ഐതിഹ്യമുണ്ട് അവസാനം രക്ത ബിജസുരൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *