ഇവർ രക്ഷപ്പെടും ഉറപ്പ്.. ഈ രഹസ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ ആപത്ത്

ശിവ പാർവതി പുത്രനാണ് വിഷ്ണുമായ സ്വാമി മായ ചാത്തൻ എന്നും ചാത്തൻ സ്വാമി എന്നും പൊന്നുണ്ണി വിഷ്ണുമായ എന്ന് ഭകതർ ഭഗവാനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി തന്നെ വിളിക്കുന്നു തന്റെ ഭക്തരോട് ഉള്ള ആളെ മറ്റുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെ അവരോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ദേവനാണ് സാക്ഷാൽ വിഷ്ണുമായ സ്വാമി തന്റെ ഭക്തരുടെ മനസ്സ് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിളികളിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും.

   

സകല തരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യവും ഉയർച്ചയും ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തർക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും തന്റെ പത്തരക്ക് ഒരിക്കലും ഒന്നിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത് എന്ന് ഭഗവാനെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നതാകുന്നു അത് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നൽകുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാകുന്നു ഭഗവാന്റെ ഒരു നേരിയ വെളിച്ചം മാത്രം മതി ജീവിതത്തിലെ സകല തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളും അവസാനിക്കുവാൻ വിഷ്ണുമായയുടെ പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹം.

അത് മുൻജന്മ കർമ്മഫലം കൊണ്ടും ഭഗവാനുമായി മുൻജന്മത്തിനുള്ള ഫലം കൊണ്ടും വന്നുചേരുന്നതാകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ചില നക്ഷത്രക്കാരുണ്ട് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ ഇനി പറയുന്നത് ആണ് ആദ്യത്തെ രാശി എന്ന് പറയുന്നത്.

കർക്കിടകം രാശിയാകുന്നു കർക്കിടകം രാശിയിൽ വരുന്ന നക്ഷത്രക്കാരാണ് പുണർതം അവസാന കാൽഭാഗം പൂയം ആയില്യം എന്നീ നക്ഷത്രക്കാർ ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ രോഗങ്ങളെല്ലാം അകലും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഭഗവാന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം നിങ്ങളിൽ വന്ന് ചേരുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നിത്യവും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *