നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കൃത്യമായി പറയും ഈ ചിത്രം, എന്ത് ഇനി ചെയ്യണം എന്നും പറഞ്ഞു തരും

ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് തത്തകളെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്ന് പച്ച തത്ത രണ്ടാമതായിട്ട് മഞ്ഞ തത്തയാണ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് പൊതുവെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യരുമായി തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇണങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സംസാര ഭാഷ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മൾ മറയുന്നത് എന്തോ അതുതന്നെ നമ്മുടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നവരെ അപൂർവ്വം പക്ഷികളിൽ എന്നാണ് തത്ത.

   

എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ലോക ഒരു തത്തത്തെയും ഇത്രയും വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ ഈ സംസാരങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ അവിടെ നല്ല തത്ത പറയുന്നതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പ്രയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റായി നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സംസാരിച്ച് എടുക്കുന്ന ഒരു വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല എരിവുള്ള ചുവന്ന മുളകുണ്ട് ഇതിൽ പാലക്കാടൻ ഭാഷയിൽ കരണം പൊട്ടി മുളക് യും.

എന്ന് പറയും എന്നുവച്ചാൽ ഈ മുളക് നമ്മൾ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ എരിവുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ കാരണം വരെ പൊട്ടി പോകും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കരണം പൊട്ടിമുളക് എന്ന് പേരിൽ പറയുന്നത് ഈയൊരു മുളകിന്റെ അരി കൊടുക്കില്ല പകരം ഇതിൻ്റെ ദശയാണ് തത്തയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്നുമാസം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പൊരുത്തം നാക്ക് വളരെ സ്പോഞ്ച് പോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയി മാറുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഒരു എട്ട് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ തത്ത സംസാരിക്കുന്നു തന്നെയാണ് എന്നാൽ ചില തത്തകൾ ആകട്ടെ മൂന്നുവർഷം വരെ സംസാരിക്കാൻ സമയമെടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *