കണ്ടക്ടറുടെ എട്ടിന്റെ പണി, കെഎസ്ആര്‍ടിസിയില്‍ പരിധിവിട്ട് പ്രണയിച്ച ക.മി.താക്കള്‍ക്ക്

മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം ആന വണ്ടിയാണ് കെഎസ്ആർടിസി മലയാളികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം കെഎസ്ആർടിസിയോട് ഉണ്ട് കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരെ കുറിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോശമായ പെരുമാറ്റങ്ങളുടെ പേര് ചില വാർത്തകൾ എല്ലാം തന്നെ എത്താറുണ്ട് എങ്കിലും ചില സഹായം മനോഭാവമുള്ള കണ്ടക്ടർമാരും ഏറെയുണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകളും കെഎസ്ആർടിസിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ കാമുകി കാമുകന്മാരും വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ പരിധിവിട്ട.

   

പെരുമാറ്റങ്ങൾ പക്ത ഇല്ലത കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ബസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കാമുകി കാമുക ചിലപ്പോൾ അവർ മാത്രമാണ് ബസ്സിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള മട്ടിൽ അവരുടെ ലോകത്താണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പരിസരബോധം ഇല്ലാതെ തന്നെ കെഎസ്ആർടിസി ബസ്സിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള കാമുകി കാമുകന്മാർക്ക് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ജീവനക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ള മറുപടിയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെയധികം വൈറലായി.

മാറുന്നത് ബസ്സിലെ കാമിതാക്കളുടെ പരിഗണ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ചില ആളുകൾ പാടെ തന്നെ അവഗണിക്കുബോൾ ചിലപ്പോൾ സഹയാത്രക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറും അത് തടയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബസ്സിൽ അവർ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് കണ്ട് സഖി കെട്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ട ടിക്കറ്റിലാണ് പ്രണയം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മുട്ടൻ പണി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *