വീട്ടിൽ സമ്പത്തു കുതിച്ചുയരും ഈ ഒരു നാണയം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് ഒരു രീതിയിലും എനിക്ക് ജീവിക്കാനായി കഴിയുന്നില്ല വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വിഷമങ്ങളിൽ ആണ് വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു അഭിവൃദ്ധിയും വന്നു ചേരുന്നില്ല ഒരു നേട്ടവും വന്നു ചേരുന്നില്ല ഒരു കാലങ്ങളായി തന്നെ ഇത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഭിവൃദ്ധിയുടെ ഒരുസമയം ഉണ്ടായിരുന്നു നേട്ടത്തിന് ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളും ഈ ഇടയായിട്ട് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിനുള്ള ഒരു കാരണം പല ക്ഷത്രങ്ങളിലും പോകാറുണ്ട് പല […]

വീട്ടിൽ സമ്പത്തു കുതിച്ചുയരും ഈ ഒരു നാണയം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ Read More »

നിത്യവും ഒരു സ്ത്രീ ദീർഘസുമംഗലി ആയിരിക്കാൻ അണിയേണ്ട 5 വസ്തുക്കൾ. വിധവയോഗം ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഇവ അണിഞ്ഞാൽ

സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീടിന്റെ മഹാലക്ഷ്മി തന്നെയാണ് ഒരു വീടിന്റെ നിലവിളക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെയെല്ലാമാണ് ഒരു സ്ത്രീ പൂജിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയെല്ലാമാണ് ഒരു സ്ത്രീ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് അർഹമായ സ്ഥാനമെല്ലാം നൽകപ്പെടുന്നത് അവിടെയെല്ലാം തന്നെ ദേവതമാരുടെ അനുഗ്രഹം എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു സകല അനുഗ്രഹം എല്ലാം തന്നെ നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം വീട്ടിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നു കയറുമ്പോൾ മഹാലക്ഷ്മി വന്നു കയറി. എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് മഹാലക്ഷ്മി വന്നു കയറി ദീർഘസുമംഗലീ ഭവ എന്നാണ്

നിത്യവും ഒരു സ്ത്രീ ദീർഘസുമംഗലി ആയിരിക്കാൻ അണിയേണ്ട 5 വസ്തുക്കൾ. വിധവയോഗം ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഇവ അണിഞ്ഞാൽ Read More »

ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ലോട്ടറി 100% ഉറപ്പായും അടിച്ചിരിക്കും , വരാൻ പോകുന്നത് നല്ല കാലം

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് 100% ഉറപ്പായിട്ടും ലോട്ടറി അടിക്കാൻ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ഇവർക്ക് 100% ഉറപ്പായിട്ടും ലോട്ടറി അടിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സംശയവും വേണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും ലോട്ടറി ഭാഗ്യം വന്നുചേരുന്നത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കാനായി നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സമയം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീയൊരു. കാര്യം കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലോട്ടറി എടുക്കുക ഇങ്ങനെ പല

ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ലോട്ടറി 100% ഉറപ്പായും അടിച്ചിരിക്കും , വരാൻ പോകുന്നത് നല്ല കാലം Read More »

ഇങ്ങനെ ആണോ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ തെക്ക് കിഴക്കേ മൂല? ധനം സമ്പത്ത് താനേ വന്നു നിറയും

വാസ്തു അനുസരിച്ച് അശ്വതിക്കുകളാണ് ഉള്ളത് അഷ്ടദിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 ദിക്ക് കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് കൂടാതെ തന്നെ വടക്ക് കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഇങ്ങനെ എട്ടുകളാണ് വസ്തുത അനുസരിച്ച് ഒരു വീടിന് ഒരു വീട് നിൽക്കുന്ന പുരയിടത്തിന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഈ എട്ട് ദിക്കുകളിലും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വരാമെന്ന് എന്തെല്ലാം വരാൻ പാടില്ല ഏതെല്ലാമാണ് അനുമതിയുള്ളത് ഏതെല്ലാമാണ് ദോഷകരമായിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ. നമുക്ക് വാസ്തു

ഇങ്ങനെ ആണോ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ തെക്ക് കിഴക്കേ മൂല? ധനം സമ്പത്ത് താനേ വന്നു നിറയും Read More »

ശനിയുടെ താണ്ഡവം ഈ നാളുകർക്ക് ഈ 6 നാളുകാർ സൂക്ഷിക്കണം, ഈ വസ്തു കയ്യിൽ കരുതുക

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് ഇത്രയും അധികം സൂക്ഷിക്കാനും ഇത്രയും അധികം ശ്രദ്ധിക്കാനും ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനിവിടെ ചില നാളുവരെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഏതാണ്ട് മാർച്ച് 2 മുതൽ മാർച്ച് 12 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഈ ഒരു നക്ഷത്രക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വളരെയധികം. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദിവസങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള

ശനിയുടെ താണ്ഡവം ഈ നാളുകർക്ക് ഈ 6 നാളുകാർ സൂക്ഷിക്കണം, ഈ വസ്തു കയ്യിൽ കരുതുക Read More »

പേഴ്സിൽ ഈ മന്ത്രം എഴുതിയാൽ, നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ പണം ഒഴുകി വരും, കോടീശ്വരരാകും

എന്തുതന്നെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പേഴ്സിൽ പണം വന്ന് നിറയുമില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൈകളിൽ ധനം എല്ലാം വന്നു ചേരണം എന്നും വരുന്നതും എല്ലാം നമ്മുടെ കടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തീരുന്നതുമില്ല പ്രശ്നം ഒന്നും തന്നെ അവസാനിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേഴ്സിൽ ധനം വന്നു നിറിയുവാനായി ഈ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഈയൊരു പദം ഈയൊരു പേഴ്സിൽ തന്നെ എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എപ്പോഴും ധനം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതികളിൽ. തന്നെ നിങ്ങളുടെ

പേഴ്സിൽ ഈ മന്ത്രം എഴുതിയാൽ, നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ പണം ഒഴുകി വരും, കോടീശ്വരരാകും Read More »

കിണറിന്റെ അടുത്ത് പണം കായ്ക്കുന്ന ചെടി വച്ചാൽ ഇരട്ടി ഫലം..

ഒരു വീടിന് അത്യാവശ്യമാണ് കിണർ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധജലസംഭരണി അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു സാധാരണയായി വരുന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏവരും കാണുന്നത് കാരണം വടക്ക് കിഴക്ക് മൂലയിൽ വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും വളരെയധികം ശുഭകരം അത്തരത്തിൽ വീടുകളിൽ വരുകയാണ് എങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉയർച്ച വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാകുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനത്തിനും. പ്രാധാന്യം തന്നെ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ സന്തോഷകരമായി തന്നെ മാറും എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ചില തരത്തിലുള്ള ചെടികൾക്ക് കിണറിനോട്

കിണറിന്റെ അടുത്ത് പണം കായ്ക്കുന്ന ചെടി വച്ചാൽ ഇരട്ടി ഫലം.. Read More »

ഇപ്പോൾ മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഭഗവന്റെ ഈ വാക്ക് പറയു, ജീവിതത്തിൽ അൽഭുതം നടക്കും.

ജഗത്തിന്റെ നാഥനും സകല ചരാചരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി നമ്മെ നേർവഴിക്ക് തന്നെ നടത്തുന്നത് ഭഗവാൻ ആകുന്നു ജീവിതത്തിലെ പലതരത്തിലുള്ള അമൂല്യമായ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ സ്വയം തന്നെയാകുന്നു വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ഭക്തരെ സ്നേഹത്തോടെ കൂടി തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ പടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആകുന്നു പലപ്പോഴും ഇതു തന്നെ ഭക്തർ തിരിച്ചറിയണമെന്നില്ല ഇതാണ് വാസ്തവം പല ആളുകളും ഭഗവാൻ തന്നെ മറന്നു എന്നും. തന്നെ വിഷമങ്ങൾ എല്ലാം മാറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ പറയുന്നു എന്നാൽ

ഇപ്പോൾ മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഭഗവന്റെ ഈ വാക്ക് പറയു, ജീവിതത്തിൽ അൽഭുതം നടക്കും. Read More »

വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ചട്ടിയിൽ വെള്ള ശംഖ് പുഷ്പം വളർത്തിയാൽ

നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ വാസസ്ഥലം അച്ഛൻ അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കുകയും മനസ്സമാധാനം സന്തോഷവും എല്ലാം നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ വീടാകണമെങ്കിൽ അവിടെ പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ പല വസ്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതാകുന്നു സനാതന ധർമ്മത്തിൽ നിർമ്മിതമായിട്ടും. വീട്കളികളിൽ അത്യാവശ്യമായി പതിയുന്ന ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് തുളസി വീടുകളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഐശ്വര്യവും ഉയർച്ചയും അനുഗ്രഹവും നൽകുന്ന അമൂല്യമായ സസ്യമാണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം കൂടാതെ പല തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്നതും ആകുന്നു

വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ചട്ടിയിൽ വെള്ള ശംഖ് പുഷ്പം വളർത്തിയാൽ Read More »

കാക്ക ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉള്ള വീട്ടിൽ മാത്രം നൽക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ

പിതൃർ ലോകത്തിൽ നിന്നും നിന്നും വരുന്ന ദൂതന്മാരാണ് കാക്കുകൾ പിതൃർ പ്രീതിക്ക് ആയിട്ടും കാക്കയ്ക്ക് ചോറ് നൽകുന്നത് ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു അല്ലാതെ സാധാരണ കാക്കയ്ക്ക് ചോറ് നൽകുന്നതും ശുഭകരം തന്നെയാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ കാക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതരത്തിലുള്ള സൂചനകളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാകുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാഗ്യം. തെളിയുന്നതിന് മുമ്പ് അത് നല്ല കാലം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി കാക്ക ചില

കാക്ക ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉള്ള വീട്ടിൽ മാത്രം നൽക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ Read More »