പിസിഒഡി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സിമ്പിൾ ആയ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഈ പറയുന്ന വെള്ളം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദിവസവും കുടിക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ

ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ സമൂഹത്തിലെ ഏകദേശം ഒരു 90% പെൺകുട്ടികളും അതുപോലെതന്നെ അഡോളസൻ ഉള്ള പെൺകുട്ടികളും അതുപോലെതന്നെ സ്ത്രീകളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് പിസി ഓടി അല്ലെങ്കിൽ പിസിഒഎസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇത് വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ട് കണ്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പിസി ഓടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് എന്താണ് എന്ന് അറിയാം.

   

പോളി സിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് എന്നത് ആണ് പിസിഒഡി എന്ന് ഉള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഓവറിൽ ഒക്കെ വെള്ളം ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ള കുമിളകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആണ് ഈ പറയുന്ന പി സി ഓടി എന്നാ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം മൂന്നാം തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓവുലേഷൻ നടക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇടയിൽ ഏകദേശം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് പണ്ടൊക്കെയാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അഞ്ചു പെൺകുട്ടികളെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ആയിരുന്നു.

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇന്നത്തെ കാലം നോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഏറെക്കുറെ ഇത് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു 90% പെൺകുട്ടികളിൽ ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ അണ്ഡാശയം ഒക്കെ തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ഹാർഡ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *