ഇനി ജീവിതത്തിൽ കടം എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ചൂലിന് അടിയിൽ നിത്യവും മറക്കാതെ വെക്കു

ഈ ലോകം പഞ്ചഭൂതശക്തികൾ കൊണ്ട് തന്നെ നിറയുന്നു എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഈ ഒരു ശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരിക്കൽ ദൈവം അംശം ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ശരീരം വിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ച് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതുമാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ഊർജ്ജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പറയുന്ന ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ.

   

ഒരുപാട് പങ്ക് ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് ഒരു വീട്ടിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഊർജ്ജം ആയിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു പക്ഷം ആ വീട്ടിൽ വാസ്തു ദോഷങ്ങളെല്ലാം ദുഃഖവും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം വിട്ടു പോകുന്നതല്ല എന്നും തൂക്കത്തിന് വരെ കാരണമായി തീരും എന്നുള്ളതും പറയാം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ വാസ്തു അനുസരിച്ച് വീടുകളിൽ ചില തെറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നു ചില തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ ചൂലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇവ എന്നെല്ലാമാണ്.

എന്നും ചൂലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പൊടിപടലങ്ങൾ തന്നെ കളയുകയും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജത്തെ എല്ലാം വീടുകളിലേക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജത്തെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ വളരെ പ്രതീകമായിട്ടും നമ്മൾ ചൂലിനെ കണക്കാക്കുന്നു ചൂലിനെ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്തുവായി.

തന്നെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നതുമാണ് ബാലകാലങ്ങളായി തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് ചൂൽ എന്നാൽ ചൂലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു വലിയ ദോഷം എല്ലാം വരുത്തി വയ്ക്കും എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *