ഈ 3 ദിശകളിൽ മരിച്ചവരുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചാൽ, വലിയ ദോഷം ആണ്‌ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാനായി പോകുന്നത്

ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സംശയം തന്നെയാണ് തിരുമേനി ഈ മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ ഫോട്ടോ എവിടെയാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കേണ്ടത് പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാൽ കുഴപ്പം സന്തോഷം ഇവിടെ വയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വരും അപ്പോൾ പലതരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യം ആണ് പലരും പറയുന്നത് മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ ഫോട്ടോ എവിടെയാണ് വീട്ടിൽ വെക്കേണ്ടത് എവിടെവച്ചാലാണ് ദോഷകരമായി തീരുന്നത്.

   

എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഒന്ന് പറയാമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ചുപോയി വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം.

മുമ്പ് വരെ നമ്മളുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിരിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തവരാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ വെക്കേണ്ട ഒരിടം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഒരു മുഖവും അവരുമായിട്ട് അനുഭവങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ മനസ്സിലുണ്ട് ചിത്രം വീട്ടിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ സ്ഥാനമുണ്ട് വാസ്തുപരമായി ചില ഭാഗങ്ങളിലെങ്കിലും.

വാസ്തുപരമായിട്ട് ആ ഫോട്ടോ വയ്ക്കുന്നത് ദോഷം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് വയ്ക്കാനായി പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്നായി തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മരിച്ചു പോയ ആളുകളുടെ ഫോട്ടോ ഒരു കാരണവശാലും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിൽ കാനായി പാടി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *