എല്ലാവരും ഇന്ന് കോടീശ്വരന്മാർ, എല്ലാം ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ഈ ഒരു ശിവമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ

ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഉത്തരം ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് രാവിലെയാണോ സന്ധ്യ ആണോ ഏറ്റവും ഉത്തമം ഉത്തരം ഇതാണ് കൗമാരപ്രായക്കാർക്കും യുവാക്കൾക്കും രാവിലെ സന്ധയ്ക്കും ക്ഷേത്രദർശനം നടത്താവുന്നതാണ് പ്രായമായ ആളുകൾക്ക് സന്ധ്യ സമയത്താണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും വളരെ ഉത്തമം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തിയുടെ ബയോകെമിസ്ട്രി അതായത് ശരീരത്തിലെ രക്ത ഓട്ടം പ്രകൃതിയുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യോജിക്കുന്ന സമയമായി കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ആചാര്യന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാംകൊണ്ടും ഒരു പരിപൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാൻ.

   

അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യവതിയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു സമയവും ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്താവുന്നതാണ് അതിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തെറ്റവുമില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ അടുത്തതായി പറയുന്നത് പ്രഭാതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് സന്ധ്യ വിളക്ക് തെളിയിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് എന്താ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആചാര്യന്മാർ ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.

ഇതിന് നമുക്ക് നല്ല അതിനു ബലം ഉള്ള പുരുഷന്മാരെ നമുക്ക് മാറ്റിനിർത്താം ഒരു സാധാരണക്കാരുടെ കാര്യം എടുക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് സമൂഹത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഈ ആവറേജ് സാധാരണക്കാരാണ് ഇവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് സഹായം സന്ധ്യ ക്രിസദ്യ എന്നുള്ളതും മൂന്ന് സന്ധ്യകൾ ഒത്തുചേർന്നു വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതായത് പകല് അവസാനിക്കുന്നു രാത്രി ആരംഭിക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ പകലും രാത്രിയും അല്ലാതെ ഒരു ആവസ്ഥയുണ്ട് ഇതാണ് സ്ത്രീ സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വേദങ്ങളിൽ ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പരിവർത്തന കാലഘട്ടം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് നിശ്ചയിച്ചിട്ടും നിലവിളക്ക് തെളിയിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അതായത് സൂര്യന് അസ്തമിക്കുമ്പോൾ പരിവർത്തന കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *