മണിപ്പാന്റ് വീടിന്റെ ഈ ദിശയിൽ, വളർത്തിയാൽ മരണ ദുഖം ഫലം

സസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്നതാകുന്നു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം എല്ലാം നൽകുകയും ചിലത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം നൽകുന്നതും ആകുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചില ചെടികൾ വീടുകളിൽ വളർത്തുന്നത് ആകുന്നു ശരിയായ രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം നൽകുന്ന പരസ്യങ്ങൾ വളർത്തുകയാണ് എങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ശുഭകരം തന്നെയാണ് എന്ന് വാസ്തുവിൽ പറയുന്നു സന്തോഷവും അംഗീകാരവും സൗഖ്യവും എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുക തന്നെ.

   

ചെയ്യുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു ചെടി തന്നെയാണ് മണി പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയാം വീടിന് പുറത്തും അകത്തും ഒരേപോലെ തന്നെ സാധിക്കുന്ന ഒരു തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വളർത്തുന്നതും വളരെയധികം ശുഭകരമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ചില തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ മണി പ്ലാന്റ് വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ദോഷം വരുത്തിവെക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതാണ് വീടുകളിൽ നിന്നും പല ആളുകളും.

അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നും ഈ ഒരു സസ്യത്തെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പല ആളുകളും ഇത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു കാരണം സാമ്പത്തികമായി തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് മണി പ്ലാന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്കിൽ ദോഷകരം തന്നെയാണ് എന്നാലും വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും മണി പ്ലാന്റ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല പൊതുവെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആകുന്നു കേടുള്ള മണി പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും നടാനായി പറിക്കാനായി പാടുള്ളതല്ല ഇത് വളരെയധികം ദോഷകരം തന്നെയാകുന്നു എന്നതിൽ പഴുത്ത ഇലകൾ പാടുള്ളതല്ല എന്നുള്ള കാര്യവും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *