ദുരിതവും കഷ്ടപ്പാടും വിട്ടൊഴിയില്ല, ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെരുപ്പ് വെക്കരുത്

നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഉള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തെയും നിർഭാഗ്യത്തെയും എല്ലാം തന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ ജ്യോതിഷം വിശ്വാസങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ശക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിലും നമ്മുടെ ലക്ഷണശാസ്ത്രങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള ഊർജ്ജ വ്യവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തെയും നമ്മുടെ നിർഭാഗ്യത്തെയും അപകടത്തെയും നേട്ടങ്ങളുടെയും എല്ലാം തന്നെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ.

   

വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഉള്ള വസ്തുക്കൾ എല്ലാം തന്നെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എനർജി നിറഞ്ഞത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ പോസ്റ്റുകൾ എനർജി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിനെയും തന്നെ നമ്മളോട് ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ.

ഇത്രയും അധികം ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഞ്ചാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് ചെരുപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചെരുപ്പ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് ഒരു ചെരുപ്പ് ബാത്റൂമിൽ ഇടാൻ ഒരു ചെരുപ്പ് പുറത്തു പോകാനായിട്ട് ഒരു ചെരുപ്പ് ഫംഗ്ഷന് പോകാൻ ഒരു ചെറു തരത്തിലുള്ള ചെരുപ്പുകൾ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തിന് രണ്ടുമൂന്നു ജോടികൾ എല്ലാം തന്നെ ചെരുപ്പുകൾ ഉള്ളതാണ് ഒരു വീട്ടിൽ അഞ്ചുപേരുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചുപേർക്കും അഞ്ചു ജോഡി ചെരുപ്പ് എങ്കിലും പുറമെ ഉണ്ടാകുന്നതും അല്ല വീട്ടിലും ഉള്ള ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടിയിടുകയും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുക എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസേന തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *