ജനൽ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ? എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ, വീട്ടിൽ സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും.

ഒരു വീട്ടിൽ ആ വീടിന്റെ പൂജ മുറിയിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിശാലമാണ് ആ വീടിന്റെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് അടുക്കളയ്ക്ക് ഇത്രയും അധികം പ്രാധാന്യം വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അടുക്കളയിൽ സകല തരത്തിലുള്ള ദൈവമാരുടെയും സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സമൃദ്ധിയുടെ ദേവി ദേവന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം അടുക്കളയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് വീടിന്റെ അടുക്കള ശരിയല്ല എങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നു.

   

എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും തന്നെ അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗം നമുക്ക് ഉണ്ടാകില്ല വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ അഗ്നിദേവൻ വായു ദേവൻ വരുണദേവൻ ലക്ഷ്മിദേവി അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവി എന്നീ ദേവി അകല ദേവി ദേവന്മാരുടെയും വാസ്തു സ്ഥാനം എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുക്കളയിൽ നമ്മൾ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിനും സമർദ്ധിക്കും കാരണമാകും എന്നാൽ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഒരു വീട് നശിക്കുവാനും കാരണമാകും വാസ്തു അനുസരിച്ച് അടുക്കളയിൽ ജനൽ അല്ലെങ്കിൽ വെന്റിലേഷൻ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഏറ്റവും വളരെയധികം ശുഭകരമായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത്.

ഒരു ജനലിന്റെ ഒരു കാര്യം അടുക്കളയിൽ ജനൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ജനൽ എപ്പോഴും തുറന്നിടുന്നത് ഏറ്റവും വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ ജനൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കഴിയുന്നത്ര സമയം അത് തുറന്നിടുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠം പക്ഷേ പല വീടുകളിലും വളരെയധികം സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അടുക്കളയിൽ ജനൽ മിക്ക സമയങ്ങളിലും തന്നെ കിടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ അത് ചെയ്യരുത് ജനൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുറന്നിടുക ജനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വായു ആ വീടുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എല്ലാ രീതികളിലും ഒരു ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായി ആ സൂര്യപ്രകാശം അടുക്കളയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറയുക തന്നെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *